Stone Village Lab & Education

Chào Đón Website Mới Của Stone Village - Hiện Tại Đang Trong Quá Trình Hoàn Thiện, Xin Cám Ơn!

VỀ CHÚNG TÔI

Stone Village Là tổ chức được xây dựng dựa trên nền tảng của sự cởi mở, hòa nhập và sức mạnh của kiến thức được chia sẻ.  Mục đích của Stone Village là đóng góp nhỏ vào việc thúc đẩy cộng đồng cà phê toàn cầu, hỗ trợ các hoạt động nhằm làm cho cà phê trở thành một hoạt động bền vững, bình đẳng và phát triển mạnh hơn cho toàn bộ chuỗi giá trị. Nâng cao kiến thức về cà phê (chế biến nguyên liệu, thử nếm, kỹ thuật rang…) cho nông hộ/hợp tác xã và nhà rang xay ở Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo, kiểm định, các cuộc thi... nhằm mục đích truyền cảm hứng và mở rộng cộng đồng cà phê đặc sản, bền vững tại Việt Nam, tiệm cận với sự phát triển chung của ngành cà phê thế giới.

Mục Đích Của Chúng Tôi 

Stone Village đóng góp phần nhỏ vào cộng đồng cà phê toàn cầu và hỗ trợ hoạt động để đưa cà phê đặc sản trở thành một hoạt động phát triển mạnh, công bằng và bền vững cho toàn bộ chuỗi giá trị.

Tầm Nhìn Của Chúng Tôi

Để tạo ra một tổ chức hiệu quả, đích thực và năng động để mang lại tiếng nói và thực chất cho khả năng sản xuất cà phê đặc sản trên toàn thế giới. Đạt được nền giáo dục hòa nhập và có chất lượng cho tất cả mọi người tái khẳng định niềm tin rằng giáo dục là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất và đã được chứng minh cho sự phát triển bền vững của ngành cà phê. Mục tiêu này đảm bảo rằng những con người lao động hiện tại, và người trẻ thế hệ kế thừa và tương lai đều hoàn thành chương trình kiến thức tổng thể về cà phê vào năm 2030. Mục tiêu này cũng nhằm cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng cho đào tạo nghề với giá cả phải chăng, nhằm xóa bỏ chênh lệch về giới và giàu nghèo, và đạt được cơ hội tiếp cận phổ cập với một nền giáo dục cà phê chất lượng và chung sống bền vững.

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi

Chúng tôi đại diện Viện Chất lượng Cà phê (CQI) và Hiệp hội cà thế giới (SCA) tại Việt Nam nhằm thu hút, truyền cảm hứng và mở rộng cộng đồng cà phê đặc sản toàn cầu bền vững thông các sự kiện, kiểm định, giáo dục và nghiên cứu. Tạo cơ hội cho sự tham gia chuyên nghiệp và phát triển cá nhân thông qua mạng lưới và các chương trình của chúng tôi. Mở rộng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của các bên liên quan bằng cách làm việc với các cộng đồng địa phương. Cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các thành viên của cộng đồng cà phê đặc sản toàn cầu trong mọi việc chúng tôi làm. 


Những Điều Chúng Tôi Tập Trung

1. Truyền cảm hứng và mở rộng cộng đồng cà phê đặc sản toàn cầu bền vững bằng các hoạt động sự kiện, kiểm định, giáo dục và nghiên cứu về cà phê tại Việt Nam. 

2. Chung sống trong một thế giới với các nền kinh tế xuất sắc và bền vững. 

3. Làm việc trong mạng lưới quốc tế để cải thiện sinh kế nông thôn của những người sản xuất cà phê chất lượng cao. 


Giá Trị Cốt Lõi Của Chúng Tôi

# 1 Ngành cà phê bền vững

Chúng tôi ủng hộ sự phát triển bền vững của ngành cà phê thông qua các quan hệ đối tác hợp tác theo đuổi công bằng, ưu tiên các bên cùng có lợi và mang lại tác động tích cực trong toàn bộ chuỗi cung ứng cà phê 

# 2 Cộng đồng

 Dựa trên cộng đồng toàn cầu, chúng tôi thực thi tại Việt Nam nhằm khuyến khích giao tiếp và chia sẻ trong và giữa các cộng đồng cà phê.

# 3 Hoạt động có đạo đức

Chúng tôi thể hiện tính liêm chính của hoạt động kinh doanh và quản trị phi lợi nhuận. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương và hành động với sự cống hiến không mệt mỏi cho các cam kết tự xác định của chúng tôi. Chúng tôi khơi dậy niềm tin thông qua giao tiếp minh bạch và thừa nhận trách nhiệm giải trình, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua khát vọng, tự giám sát và sự tham gia của các thành viên.

# 4 Tôn trọng cá nhân

 Chúng tôi tạo ra, sản xuất và hỗ trợ không gian an toàn không phân biệt đối xử và không bị quấy rối để hợp tác, phát triển và học tập cá nhân và nghề nghiệp. Chúng tôi nhận ra rằng lợi ích của thành viên và việc tham gia vào các hoạt động khác nhau tùy thuộc vào danh tính, lý lịch, đặc quyền và quyền truy cập vào các nguồn lực và chúng tôi thừa nhận rằng mọi thành viên đều có tiếng nói.

 

Chứng Nhận Ủy Quyền Toàn Cầu

Download Brochure